FAU

Velkommen til FAU sin side.

Skoleåret 2018/2019:

Leder: Kari Lønningen (7. klasse)
Nestleder:
Kasserer: Anders Arntzen (2. klasse)
Referent: Randi Stølsnes (5. klasse)
Styremedlemmer: Øvrige klassekontakter

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) på Hjelteryggen er sammensatt av klassekontaktene fra hver klasse. Utvalget har møter hver mnd., hvor aktuelle saker blir behandlet. Referater blir lagt ut på denne siden. Referatene fra SU/SMU-møtene (samarbeidsutvalget + skolemiljøutvalget) blir også lagt ut her.

Leder har den daglige kontakten med skolen, hvor enkle saker som kan besvares uten behandling i FAU blir avgjort.

I år er ansvaret i FAU fordelt på flere personer og vi håper dette bidrar til bredde i FAU.

FAU skal være et samarbeidsorgan mellom skole og foreldre. I FAU blir aktuelle saker fra skolen tatt opp til behandling, og vi kommer med vår uttalelse til skolen. Foreldre kan også ta opp saker som berører skolen via FAU.

For at FAU skal komme hurtig i gang på høsten, anbefaler vi å velge klassekontakter før sommerferien.

Arrangementer i regi av FAU ved Hjelteryggen Skole:
Elevkvelder på skolen:
Planlagte elevkvelder i klassetrinn 1. – 4.:
Begynnelsen av november
Begynnelsen av februar.

Planlagte elevkvelder i klassetrinn 5-7:
Lysfest med fakkeltog: 1. søndag i advent markerer vi i tradisjons tro, med fakkeltog og lysfest. Her deler vi ut pepperkaker, saft og gløgg. Vi har salg av fakler og pølser. Og vi har Fjellklang som kommer og spiller julemusikk til oss. Gang rundt juletreet. Dette er et arrangement hvor 2. klasse har ansvaret, men også Hjelteryggen Velforening bidrar.

På våren har vi loddsalg med trekning på 17.mai av flotte premier. Inntekten fra salget går uavkortet tilbake til våre elever. Vi har investert i flott lys og musikkanlegg som vi bruker på elevkveldene. Underholdning/gaver på noen av elevkveldene, samt at vi bidrar til at elevene får vinter-aktivitetsdager. Alle klassene mottar også penger, vår og høst til bruk på leker og spill.

17.mai. Dette er et stort arrangement, så her bidrar vi jo alle med vårt.
FAU organiserer det hele, med innkjøp av mat og premier. Leie av musikkorps når det er vår tur. (vi må dele med de andre skolene på lille Sotra) Dette er en stor dugnad som hovedsakelig gjelder 1.3.og 6. klasseforeldre som utgjør 17. mai komiteen. Men veldig mange bidrar med kakebakst og rydding. Og ikke minst at dere alle bidrar ved å være tilstede på selve dagen.

FAU midler: I tillegg til det som er nevnt over sponser FAU skolen med midler til trivselslederprogrammet og SFO med havregrynsgrøt. I år har vi også sponset ny tjukkas til gymsalen. Midlene vi samler inn går i sin helhet tilbake til elevene.

Kommunalt Foreldreutvalg(KFU): Hjelteryggen FAU er i år representert i KFU med FAU-leder.

Har du som forelder noen gode ideer til aktiviteter som kan gagne våre barn og miljøet, er du velkommen til å ta kontakt med oss via leder på mail evt. tlf.

ENGASJERTE FORELDRE ER EN RESSURS FOR BARNAS SKOLEGANG.

Lenke til FUG sin hjemmeside: www.fug.no