Zippy

Zippys venner

Zippys venner er et undervisningsprogram som brukes i 1. og 2. klasse på skolen vår.
Målene i Zippy er å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig.

Grunnprinsipper:

  • Positive ferdigheter forsterkes
  • Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige
  • Fokuser på løsningen, ikke personen
  • Barna trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt.
  • Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger. Det er viktig at lærer er med på å overføre metodene i Zippy til hverdagssituasjoner. Dette kan være i forhold til å be om hjelp, å tilby hjelp i f.eks garderobe og ved konflikter.
  • Barna deltar og involveres.
  • Barna lærer av hverandre.
  • Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere.
  • Barna evaluerer sine egen mestring.
  • Programmet gjennomføres i sin helhet.

http://vfb.no/no/vare_tiltak/zippys_venner/