TSK – klasseledelse

TSK-plakat

«Tydeleg, støttande og førebudd» – program for klasseledelse

Klasseledelsesprogrammet TSK er innført i alle klassene på skolen.
Kjennetegn på god klasseledelse er:

 • Læreren er autoritativ. Det betyr at læreren viser høy grad av støtte og kontroll.
 • Respekt er en grunnleggende verdi.
 • Det blir innarbeidet faste rutiner og god struktur i klassen med få og tydelige klasseregler, forsterkninger og konsekvenser.
 • Lærer skal arbeide med å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn.
 • Alle klassene skal ha en atferdsplan som skal undervises

Disse grunnleggende klassereglene er forpliktende for alle, og utgangspunkt for tilpasninger i klassene:

 1. Følg instruksjonene med en gang.
 2. Hold hender, føtter og uvennlige ord for deg selv.
 3. Lytt til den som har ordet.

Forsterkninger av ønsket atferd:

 1. Når du følger reglene, får du positive tilbakemeldinger og det blir trivelig å være her.

 Ansvarliggjørende korreksjon/påminninger:

 1.  Non-verbal reaksjon
  – blikk, håndbevegelse, stille seg ved siden av, osv.
 2. Verbal reaksjon
  – si navnet på eleven, minne om reglene, fokusere på oppgaven, eleven blir notert
 3. Verbal reaksjon
  – si navnet på eleven, minne om reglene, fokusere på oppgaven, eleven blir notert
 4. Jeg har brutt regelskjema
  – Eleven må fylle ut skjema som skal hjem til underskrift.
 5. Ringe hjem
  – Eleven eller lærer ringer hjem og forteller det som har skjedd.
 6. Ut av klassen
  – til inspektør eller rektor, samtale og telefon hjem