Trivselsleder

I samarbeid med FAU startet vi vinteren 2011 opp med trivselsledere i storefriminuttene.

Målene med programmet er:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Trivselslederne er valgt fra elever i 4. – 7. klasse.

http://trivselsleder.no/index.aspx