SOL

SOL – systematisk observasjon av lesing

Fjell kommune har valgt SOL som program i satsingen på lesing. http://www.sol-lesing.no/

SOL er:

  • Et verktøy for å overvåke leseutvikling
  • Et kompetansehevingsprogram for lærere.
  • Elevene skal følge sin egen utvikling alle 10 årene i grunnskolen.
  • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foreldre/foresatte ( 2 g.pr år).
  • God forskningsmessig forankring.
  • Opplæringsprogram for alle lærere (1-10kl.) gir faglig trygghet.
  • Faste observasjoner følger elevene hele grunnskolen.
  • Rapport om leseutvikling 2.ganger i året til elev/foreldre/foresatte/ledelse.
  • Ferdig ”infopakke” til foreldre/foresatte

SOL-Fjell_brosjyre