Respekt

Respekt – program for ungdomsskolene i Fjell kommune

– utviklet ved Senter for atferdsforskning (SAF)
– spesialpedagogisk kompetansesenter ved UiS
– gi kurs og veiledning til personalet på skolen
– respekt handler om hvordan vi oppfører oss mot andre og omgivelsene rundt oss – og  hvordan vi gir og får respons.
– å gi respekt gir respekt tilbake.

Senter for atferdsforskning: http://saf.uis.no/vi_tilbyr/programmer/respekt/
Tranevågen ungdomsskole: http://www.fjell.no/tranevagen/
Fjell ungdomsskole: http://www.fjell.no/fjell/