Program

Den røde tråden i Fjell kommune: De betydningsfulle voksne.

Fjell kommune har innført en rekke program som forplikter alle ansatte fra barnehage til ungdomsskole.
Alle programmene er relasjonsbyggende. De har fokus på at de voksne skal skape gode relasjoner og ha hensiktsmessige strategier for å møte hvert enkelt barn.
Det skal skje gjennom fokus på ønsket atferd, regler og samarbeid med hjemmet.
Det er utarbeidet grundige planer for opplæring av hele personalet, veilednings- og implementeringsplaner.