PRISREGULERING I SFO

Prisregulering i SFO – frå og med 01.01.2019

Skulesjefen viser til vedtak i kommunestyret 13.12.2018, om gebyr og betalingssatsar for 2019

 

Prisregulering i SFO f.o.m. 01.01.2019  

Morgonplass – før skuletid

 

 

990,-

Heil plass  

2650,-

Ettermiddagsplass – etter skuletid, fram til 15.30  

1990,-

Søskenmoderasjon – barn nr. 2 25%
Søskenmoderasjon – barn nr. 3 50%
Ferietilbod haust, vinter og sommar (ingen søskenmoderasjon).

NB! Pris pr veke:

 895,-
Fjell kommune – kontonummer SFO – rekning: 1503.83.91574

Med helsing

 

Wilhelm Anglevik                                                     Nina Høiem

Skulesjef                                                                Pedagogisk konsulent

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

 

Det er stengt for kommentarer.