UKE 46

Vi håper flest mulig har anledning til å svare på foreldreundersøkelsen. Brev med informasjon om undersøkelsen blir delt ut denne uken.

For at vi skal kunne bruke svarene til vårt videre arbeid på skolen, er vi avhengige av at flest mulig foreldre svarer.

Det blir premie til den klassen som har høyest svarprosent.

UKE 45

Mandag 6. november hadde vi lekedag for hele skolen.

Elevene ble delt i aldersblandete grupper, og fikk lært seg «nye leker». Lærerne lærte vekk leker som de lekte da de gikk på skolen. Det var stor aktivitet i gruppene, og eleven fikk prøvd seg på hoppestrikk, klinkekuler, klappeleker, svingtau, apen i midten, tripp, trapp tresko og mye mer.

Vi har fått nye lekeapparater, blant annet en disse for rullestoler. Denne dissen er kun beregnet for rullestoler.

UKE 45

Minner om at det er tid for å bruke refleks når du går til skolen. Det er mørkt om morgenen, og også når sfo er ferdig.

Bruk fotgjengerfeltet!

UKE 40

BARNEVAKTEN

Onsdag 4. oktober kl 18 -20 får 5. klasse besøk av Barnevakten.

Fjell kommune har inngått avtale med Barnevakten om at de holder kurs for alle 5. og 8. klasser i kommunen.

Kurset er for elever og foresatte.

5. klasse har fått mer informasjon om tema for kvelden. Vi håper alle elevene og de foresatte stiller på dette viktige kurset.

 

HAVREGRØT PÅ SFO

Etter høstferien serveres det havregrøt på SFO fra kl 7 – 7.45.

Det blir servert sukker, kanel og smør til.

Takk til FAU for støtten.

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

FORELDREMØTER

Det blir foreldremøter i uke 36:

  1. – 4. klasse onsdag 6. september kl 18 -20.

5. – 7. klasse torsdag 7. september kl 18 -20.

Fra kl 18 – 19 blir det klasseforeldremøte hvor kontaktlærer leder møtet. Fra kl 19 -20 blir det felles møte i gymsalen hvor skoleledelsen leder møtet.

Tema på møtet i gymsalen blir elevenes psykososiale skolemiljø.

UKE 35

Aksjon mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres hvert år i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 35, helgen 2. -3. september.

Aksjonens målsetning er at samtlige av landets skoleelever og barnehagebarn undersøkes for hodelus.

Se mer informasjon på http://www.fhi.no/lus