1.trinn skoleåret 2020/2021

I løpet av uke 10 vil vi sende ut et skriv til alle våre nye 1.klassinger.

Skjema til innskriving finner dere på hjemmesiden til Øygarden kommune.

Førskoledag blir fredag 12.juni 2020.  Mer informasjonen blir gitt når det nærmer seg.

Velkommen!

Adventsgudstjeneste 2019

Adventsgudstjenestene i Foldnes Kirke i år blir:

Tirsdag 10.desember (Spesialavdelingen)

Onsdag 11. desember (Småtrinnet og Mellomtrinnet)

I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet:

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.

I lys av dette vil vi på Hjelteryggen også i år delta på skolegudstjeneste i Foldnes kirke i forbindelse med julehøytiden. Vi vil også tilby et likeverdig tilbud til elever som ikke skal delta på gudstjenesten. Det alternative tilbudet skal være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. De elevene som ikke deltar på gudstjenesten, vil bli samlet i ett klasserom og få opplæring i kultur og tradisjoner knyttet til jul og julefeiring i Norge.

Påmelding til alternativt opplegg

Vi ber om at de som ikke ønsker å delta på gudstjenesten melder seg på alternativ pedagogisk opplæring her.

Svar her:

https://forms.gle/GiNVRWgJ44N4qA2y9

 

TEMAKVELD – bruken av sosiale medier

Temakveld mandag 2. september kl. 19.00 i gymsalen.
Foreldre og foresatte er med dette invitert til temakveld om bruk av internett, spilling, sosiale medier, og gode og mindre gode apper som opptar barna/elevene våre i den digitale verden.
Kvelden starter med en samling i gymsalen ledet av Guttorm Helgøy, rektor ved Gangstø ressurssenter og prosjektleder for Trygg i Fjell. I etterkant av foredraget vil det være mulig å velge mellom ulike stasjoner, der tidligere elever og lærere vil forklare bruken av ulike apper og program.
I tillegg blir det en stasjon/et rom med aldersgrense 18+. Det har vært en av hovedidéene til Guttorm Helgøy å la foreldrene få se hva noen av elevene faktisk driver på med når de spiller spil med aldersgrense 18+.
Temakvelden er lagt i forlengelsen av foreldremøter i mange av klassene våre.
Vi håper på godt oppmøte denne kvelden.

Velkommen!

SKOLESTART AUGUST 2019

Hjelteryggen skole har oppstart torsdag 15. august 2019

  1. klasse møter i gymsalen klokken 10.00

2. – 7. klasse møter i klasserommene klokken 08.30

Se ellers oppslag i Vestnytt, og på butikken.

SNART SOMMERFERIE

Ferien nærmer seg med stormskritt, men vi har noen aktiviteter vi skal gjennomføre før vi kan ta fri.

Mandag 17. juni blir det fotballkamp mellom vinneren av fotballturneringen, 7. trinn, og de voksne.

Tirsdag 18. juni er det sommerfest for eleven på spesialavdelingen. De har øvd inn et flott program som de vil vise til foreldrene sine.

18. juni er det natursti for 1. -4- trinn. Eget infoskriv om dette er sendt ut. Du finner det også på It`s Learning.

18. juni er det idrettsdag for 5. -7. trinn. Eget infoskriv om dette er sendt ut. Du finner det også på It`s Learning.

Torsdag 20. juni er siste skoledag. Vi holder på tradisjonen med å avslutte skoleåret med fellessamling i gymsalen, før klassene avslutter året i klasserommet. Skoledagen er ferdig klokken 11. Da åpner SFO, for de som går der.

 

Vi ønsker alle en fin ferie.

ENERGIMESSEN 2019

7. trinn deltar på Energimessen på Sartor senter 13.03 og 14.03.

«Fra tankens kraft til bærekraft» er tema i år. Besøk gjerne elevene på stand utenfor XXL onsdag og torsdag fra klokken 12 -18.