uke 10 – 2013

Vinteraktivitetsdag: Årets vinteraktivitetsdag for elever i 5. – 7. klasse vil bli avholdt førstkommende mandag, 11.03. Eget skrv er sendt ut som ranselpost i dag. I tillegg kan du lese skrivet ved å klikke deg inn på linken under. Det er også varslet med SMS-beskjed til foreldre/foresatte.
Bekreftelse av tur 2013

Melding til skolen ved sykdom: Skolen har i samarbeid med FAU utarbeidet en ny rutine i forhold til praksis når elever er syke/borte fra skolen. Skrivet er sendt ut som ranselpost mandag denne uken. Klikk på link under for å lese skrivet.
melding til skulen ved sjukdom13

Foreldreundersøkelsen: Tirsdag denne uken deles det ut informasjon og påloggingskode til Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Vi håper at alle har mulighet til å delta på undersøkelsen. Ta kontakt med Pål Stian Pedersen dersom du/dere har spørsmål til gjennomføringen.

FAU: Referat fra møter i FAU 04.02. og 04.03. 2013 er lagt ut på FAU sitt område.

uke 8 – 2013

Vinteraktivitetsdag 5. – 7. klasse:
Skriv i forbindelse med påmelding til årets vinteraktivitetsdag ble levert ut som ranselpost tirsdag denne uken. Svarslipp må tas med på skolen innen torsdag 21.02. Skrivet ligger også tilgjengelig ved å klikke inn på linken under.
vinteraktivitetsdag 5. – 7.-2013

Foreldreundersøkelse:
Skolen vil invitere alle foreldre/foresatte til å delta på Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Det vil bli sendt ut informasjonsskriv og påloggingsinfo etter vinterferien. Vi håper at alle vil delta på undersøkelsen slik at vi får relevante data å arbeide videre med.
Dere kan lese mer om undersøkelsen på Udir sine nettsider – www.udir.no/undersokelser

Uke 6-2013

Skolen har fått melding om at en jente i nærområdet på Lille Sotra skal ha blitt forsøkt lokket inn i bilen til en mann forrige tirsdag.
Det har ikke vært meldt om lignende tilfeller her på Hjelteryggen, men vi ber om at foresatte er oppmerksomme på dette og gjerne samtaler med barna om ikke å gå inn i fremmede biler.

 

Uke 5

Bibliotek: Info om nye bøker er lagt ut på biblioteket sitt område.

Trivselsledere: Nye trivselsledere er valgt fra 4. – 7. klasse. Disse har tirsdag vært på kurs i Ågotneshallen, og er klare til innsats. De skal sørge for gode og varierte aktiviteter for elevene våre!

Uke 4

Klasselister:
Nye klasselister deles ut som ranselpost torsdag 24.01. Gi en tilbakemelding til Pål Stian dersom noe i listene er feil.

Uke 2

Godt nyttår!

SFO: Klikk på link under for å lese brev fra skolesjefen ang prisregulering på SFO, gjendende fra januar 2013.
PrisreguleringSFO

Bibliotek: Info om nye bøker er lagt ut på biblioteket sitt område.

Klasselister: Skriv i forbindelse med at skolen overtar ansvar for distribusjon av klasselister er sendt som ranselpost torsdag denne uken. I tillegg finner du brevet ved å følge linken under:
klasselister

Uke 50

Julen nærmer seg. I den forbindelse har skolens tradisjonelle julebrev blitt sendt ut som ranselpost. Du kan også laste ned brevet ved å klikke på koblingen under.
julebrev12

Ny påmelding til leksehjelp:
Alle som ønsker tilbud om leksehjelp må melde på sitt barn. Dette gjør du ved å sende inn følgende skjema:
påmelding til leksehjelpvår13

Siste skoledag før juleferien er fredag 21.12.
Elevene begynner til vanlig tid. Skoledagen er ferdig kl. 11.00. SFO er åpen til kl. 16.30.

SFO:
Ny info om SFO er lagt ut på SFO sitt område.