Uke 45

Planleggingsdag:
Vi minner om at det er planleggingsdag fredag 9. november. Både skole, SFO og spes.avd er stengt.

Rockeringkurs:
På forrige elevkveld hadde Anita Fiksdal et rockeringshow. Hun ønsker nå å ha et rockeringkurs for elever i 1. – 7. klasse. Kurset holdes i gymsalen på torsdag denne uken (08.11. 2012) i tidsrommet 14.30-16.00.
Kurset er gratis!
For påmelding – kontakt Anita:
bookings@hoopdance-norge.com
SMS/ring: 45239587

Invitasjon/plakat: skole kurs 4

Uke 40

Referat fra forrige møte i FAU er lagt ut på FAU sitt område.

Minner om at det er høstferie neste uke (uke 41). Både skole og SFO holder stengt.

Foreldremøter

Onsdag 29.08.2o12:
Vi minner om at det i kveld avholdes klasseforeldremøte for 1. klasse kl. 17.30 i klasserommet.
Fellesmøte i gymsalen kl. 19.00 for 1., 4. og 5. klasse.
Klasseforeldremøte for 4. og 5. klasse kl. 19.30 i klasserommene

Foreldremøter

Onsdag 22.08.2o12:
Vi minner om at det i kveld avholdes klasseforeldremøte for 3. og 6. klasse kl. 18.00 i klasserommene.
Fellesmøte i gymsalen kl. 19.00 for 2.-, 3.-, 6.- og 7. klasse
Klasseforeldremøte for 2. og 7. klasse kl. 19.30 i klasserommene.

Leksehjelp

Påmelding og informasjon om leksehjelp blir sendt ut som ranselpost i dag.
Vi viser til informasjonen som ligger under fanen «skolen vår» og «leksehjelp».

KUSMA

Vi har elever på skolen som har kusma.
Vi opplyser om dette i tilfelle det er elever som ikke er vaksinert mot kusma, slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler.
SMS skal være sendt til alle foreldre/foresatte.

Skolestart høsten 2012

SKOLESTART

Hjelteryggen skole starter opp etter ferien torsdag 16.august 2012
1. klasse møter kl. 10.00 og slutter kl. 13.15.
2.-7. klasse møter kl. 9.00 og slutter kl. 13.15.
SFO er åpent som vanlig, kl. 7.00- 8.30 og kl. 13.15- 16.30.

VEL MØTT!

Ny hjemmeside

Hei, alle sammen!

I samarbeid med informasjonsavdelingen/teknisk web-redaktør i Fjell kommune har vi fått utarbeidet en ny hjemmeside for Hjelteryggen skole. Her skal du kunne finne nødvendig informasjon om skolen, om klassene, ansatte osv…
I og med at siden er ny, trenger vi litt tid på å flytte over innhold fra vår gamle side. I tillegg skal en del nye ting publiseres.
Vi håper siden blir flittig brukt, og ønsker gjerne tilbakemeldinger på om vi trenger å gjøre endringer/forbedringer. Dere finner kontaktinfo på meny-linjen øverst.