uke 22 – 2013

Rektor: Vi vil informere om at rektor, Karin Haugen, har fått ny stilling som rektor ved Kolltveit skule. Hun tiltrer i den nye stillingen 1. august. Stillingen som rektor ved Hjelteryggen skole vil bli utlyst så snart som mulig. Skolesjefen håper at ny rektor er på plass før skolestart i august.

SFO: Priser for hel og delt SFO-plass er oppdatert.

Uke 21 – 2013

Vel overstått 17. mai-feiring!
Onsdag denne uken kommer vi til å gjennomføre den årlige mobbeundersøkelsen for elever i 3. – 7. klasse.  Alle skal ha fått informasjonsskriv om dette som ranselpost tidligere.

uke 20 – 2013

17. mai-programmet finner du ved å klikke på link under.
program 17. mai 2013

Tirsdag denne uken gjennomførte elever og voksne på skolen en «ryddeaksjon». Vi fikk ryddet bort en del boss og skrot. Noen kostet og fikk vekk litt steiner. Skoleplassen ser mye bedre ut nå, og skal være representabel for 17.  mai-feiring.
Ang vann foran tribune: Vi har tatt dette opp med vedlikeholdsavdelingen i kommunen. De forteller oss at dreneringskummen er tett, og noen rør er ødelagt. Dette krever et større inngrep som både tar tid og koster penger. Det vil dessverre ikke være mulig å få gjort noe før 17. mai-arrangementet.

Uke 17 – 2013

FAU: Referat fra møte i FAU 8. april er lagt ut på FAU sitt område.

Førskoledag: Det vil bli avholdt førskoledag for neste års 1. klasse fredag 31. mai. Alle nye elever vil få tilsendt informasjon om dette i et brev fra skolen.

uke 15 – 2013

Ordensregler: Fjell kommune har revidert ordensreglene for skolene  i kommunen. De ligger vedlagt i link under.
FELLES KOMMUNALE ORDENSREGLAR revisjon 13 12 2012

Foreldreundersøkelse: Vi vil takke for stort engasjement og meget god deltakelse på Udir sin foreldreundersøkelse. Vi har en svarprosent på ca 73, noe vi er veldig godt fornøyd med. Takk til alle som deltok!
I forbindelse med undersøkelsen lovet vi en premie til den klassen som klarte å få høyest deltakelse. Her gikk 3. klasse av med seieren. Permien er kr. 1.500,- 🙂

Mobbeundersøkelse: Den årlige mobbeundersøkelsen (Zero) nærmer seg. Den vil bli gjennomført i mai. Undersøkelsen er anonym, og gjennomføres digitalt. Det er «Senter for atferdsforskning» i Stavanger som arrangerer undersøkelsen for oss. Det er også de som behandler resultatene og til slutt sender oss en oversikt som vi kan arbeide videre med.
Undersøkelsen er frivillig. Dersom foreldre/foresatte ønsker å se gjennom undersøkelsen på forhånd, kan de ta kontakt med Pål Stian Pedersen. Skulle noen ønske å reservere sitt barn mot å ta undersøkelsen, så meldes dette skriftlig til skolen.

uke 12 – 2013

Foreldreundersøkelsen: Torsdag denne uken er siste dag for å registrere at undersøkelsen er besvart. Allerede nå ser vi at vi har en deltakelse på mellom 70 og 80 %. Dette er meget bra, og vi takker for at så mange har gjennomført den.

uke 10 – 2013

Vinteraktivitetsdag: Årets vinteraktivitetsdag for elever i 5. – 7. klasse vil bli avholdt førstkommende mandag, 11.03. Eget skrv er sendt ut som ranselpost i dag. I tillegg kan du lese skrivet ved å klikke deg inn på linken under. Det er også varslet med SMS-beskjed til foreldre/foresatte.
Bekreftelse av tur 2013

Melding til skolen ved sykdom: Skolen har i samarbeid med FAU utarbeidet en ny rutine i forhold til praksis når elever er syke/borte fra skolen. Skrivet er sendt ut som ranselpost mandag denne uken. Klikk på link under for å lese skrivet.
melding til skulen ved sjukdom13

Foreldreundersøkelsen: Tirsdag denne uken deles det ut informasjon og påloggingskode til Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Vi håper at alle har mulighet til å delta på undersøkelsen. Ta kontakt med Pål Stian Pedersen dersom du/dere har spørsmål til gjennomføringen.

FAU: Referat fra møter i FAU 04.02. og 04.03. 2013 er lagt ut på FAU sitt område.

uke 8 – 2013

Vinteraktivitetsdag 5. – 7. klasse:
Skriv i forbindelse med påmelding til årets vinteraktivitetsdag ble levert ut som ranselpost tirsdag denne uken. Svarslipp må tas med på skolen innen torsdag 21.02. Skrivet ligger også tilgjengelig ved å klikke inn på linken under.
vinteraktivitetsdag 5. – 7.-2013

Foreldreundersøkelse:
Skolen vil invitere alle foreldre/foresatte til å delta på Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Det vil bli sendt ut informasjonsskriv og påloggingsinfo etter vinterferien. Vi håper at alle vil delta på undersøkelsen slik at vi får relevante data å arbeide videre med.
Dere kan lese mer om undersøkelsen på Udir sine nettsider – www.udir.no/undersokelser