Uke 46 – 2013

Ekstern skolevurdering:
Som tidligere nevnt, så blir vi i år vurdert av 2 eksterne vurderere. Tema er «elevenes psykososiale skolemiljø». Nærmere info om dette er sendt ut tidligere. Denne uken er vurderingsuke. I dag, mandag, er vi allerede godt i gang med arbeidet. Bl.a. er det gjennomført observasjoner i klasser og grupper, intervju med både elever, lærere og skoleledelse. Vurderingsarbeidet er ferdig torsdag denne uken.

Stor militær øvelse – november 2013:
Se link under for mer informasjon om øvelsen.
Bilag BT-nynorsk-v61

uke 45 – 2013

Begravelse onsdag 06.11.:
Eget brev med informasjon er sendt ut som ranselpost mandag denne uken. De som ikke har mottatt dette, finner brevet på link under:
Begravelse Reidun Ø

Jeg vil takke hele foreldregruppen for at dere utviste stor forståelse i en tung tid for oss. Det betyr mye for personalgruppen, men ikke minst de nærmeste pårørende, at de av våre ansatte som ville delta fikk muligheten til det!
Pål Stian Pedersen

Ekstern skolevurdering:
I neste uke får vi besøk av 2 vurderere. 1 fra Sund og 1 fra Øygarden.
De skal vurdere skolens arbeid i forhold til temaet «elevenes psykososiale skolemiljø».
Både foreldre, elever, ansatte og skoleledelse er involvert i vurderingen. Sluttrapporten vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

uke 42 – 2013

FAU:
Referat fra forrige møte er lagt ut på FAU sitt område.

Nye ansatte:
Cecilie Dahl er ansatt som ny avdelingsleder ved skolen. Hun starter i stillingen mandag 4. november. I tillegg har vi ansatt Ingvild Skaar, spesialpedagog knyttet opp til spesialavdelingen vår. Hun begynte på jobb mandag denne uken.
Vi ønsker dem begge velkommen som ansatte ved skolen!

Uke 38 – 2013

Mobbing via mobil-app:
Skolen har blitt varslet om at det finnes en mobil-app som mange unge utnytter. Vi har blitt varslet via ungdomsskolene våre, og er usikker på hvor omfattende dette problemet er for elever i barneskolen. Vi velger uansett å informere videre, slik at den enkelte kan sjekke dette ut med sine barn.
På denne appen kan spørsmål sendes anonymt til en navngitt person. Appen heter ask.fm. Vi er gjort kjent med at det her foregår mye stygt og ufint. Mobbing er mobbing, uansett arena. Her vil en heller ikke kunne vite hvem som er avsender, noe som vil kunne forsterke påkjenningen. Dette kan være en svært uheldig måte å kommunisere med andre på, og vil oppfordrer alle til å lese mer på linkene under:
http://www.hightechdad.com/2013/06/05/parents-be-warned-ask-fm-is-a-dangerous-deadly-social-site-for-teens-tweens/

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/knust-far-krever-drapstiltale-mot-mobbenettsted-etter-at-datteren-tok-sitt-eget-liv-4099014.html

Det kan være nødvendig for foreldre/foresatte å melde dette til politiet, da sjikaneringen er rettet til barn med full identitet. Se slettmeg.no hvor det står om grenser ved ytringsfrihet:  http://www.slettmeg.no/92-Ytringsfrihet

Snakk med barna deres: Klargjør at de har ansvar for egen oppførsel også på nett/ mobil. Forklar hvor farlig og usunt dette kan være for en mottaker. OG ikke minst: Be barna varsle en voksen om hun/han selv er utsatt for negative opplevelser (digitalt eller på andre måter). Be dem også om å varsle om de tror at andre blir utsatt for slikt!   SAMMEN KAN VI PASSE BEDRE PÅ!

Uke 37 – 2013

SFO:
Informasjonsskriv om SFO deles ut som ranselpost til elevene i neste uke. Skrivet kan du lese ved å klikke på link under.
INFOSKRIV SFO HØST 2013

Foreldremøter: Info er gitt i forrige ukes innlegg. Under finner du skrivet som deles ut som ranselpost mandag 09.09.
Innkalling til foreldremøte 2013

Kulturvandring:
I forhold til kulturminneuken 2013 og temaet «historiske kvinner og menn», blir det:
Vandring fra Vindenes kai til Høybøen – søndag 15. september kl. 11.00.
Under finner du en link til plakaten.
plakat kulturvandring

 

Uke 36 – 2013

FAU: Referat fra møte i FAU er lagt ut på FAU sitt område på hjemmesiden.

Trivselsledere: Det er valgt nye trivselsledere i 4. – 7. klasse. Alle de nye trivselslederne skal på kurs i Idrettshallen på Ågotnes på fredag denne uken. Det blir sendt hjem informasjon om dette til de det gjelder.

Foreldremøter:
Vi kommer til å gjennomføre foreldremøtene etter samme modell som i fjor. Det vil si at vi avholder alle klasseforeldremøtene fordelt på 2 dager, og knytter disse opp mot et felles foreldremøte samme dag.
I samråd med FAU ønsker vi å sette fokus på temaet «nettmobbing». I den forbindelse kommer det en foredragsholder fra Barnevakten og holder et ca. 30-45 min. foredrag om temaet på det foreldremøtet som er felles. I tillegg vil det bli gitt noe informasjon fra rektor.
Møtene avholdes etter følgende plan:
Torsdag 19.09.:
Kl. 1800-1900: Klasseforeldremøte for 2., 3. og 4. klasse
Kl. 1900-1945: Felles foreldremøte for alle (nettmobbing og info)

Onsdag 25.09.:
Kl. 1800-1900: Klasseforeldremøte for 1., 5. og 6. klasse
Kl. 1900-1945: Felles foreldremøte for alle (nettmobbing og info)

7. klasse har allerede avholdt sitt klasseforeldremøte bl.a. i forbindelse med at de reiser på leirskole neste uke. Foreldre med elever i denne klassen er selvfølgelig også velkommen til å delta på et av de felles foreldremøtene slik at de får med seg foredraget og informasjonen.

Det blir sendt ut et informasjonsskriv om dette på mandag i neste uke.

Uke 35 – 2013

Høstbrev: Mandag denne uken fikk elevene med seg et høstbrev som ranselpost. Brevet inneholder diverse informasjon. Brevet kan du lese ved å klikke på link under.
høstbrev 2013

Kontaktskjema: Vi har sendt ut et kontaktskjema som ranselpost denne uken. Vi ber om å få dette i retur innen fredag 30. august. På denne måten sørger vi for å ha oppdatert kontaktinformasjon på alle foreldre/foresatte. Kontaktskjema kan også lastes ned ved å klikke på link under.
Kontaktskjema 2013

Skolemelk:
Det er mulig å bestille skolemelk. Dette gjør du ved å følge link under. NB! Du må opprette en brukerprofil for å kunne bestille melk.
https://www.skolemelk.no/forside

Uke 34 – 2013

Skolestart: Torsdag i forrige uke var 1. skoledag for elevene etter ferien. Vi hadde en flott dag for både gamle og nye elever. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til skolen.

SFO: I år blir det ikke servert mat om morgenen på SFO. De elevene som kommer tidlig og skal spise frokost må ta med egen matpakke til dette. Et av Fjell kommune sine innsparingstiltak er å kutte matbudsjettet til SFO. Dette vedtaket kan dere lese mer om ved å gå inn på kommunens nettside og finne referat fra kommunestyremøte i juni.