uke 15 – 2013

Ordensregler: Fjell kommune har revidert ordensreglene for skolene  i kommunen. De ligger vedlagt i link under.
FELLES KOMMUNALE ORDENSREGLAR revisjon 13 12 2012

Foreldreundersøkelse: Vi vil takke for stort engasjement og meget god deltakelse på Udir sin foreldreundersøkelse. Vi har en svarprosent på ca 73, noe vi er veldig godt fornøyd med. Takk til alle som deltok!
I forbindelse med undersøkelsen lovet vi en premie til den klassen som klarte å få høyest deltakelse. Her gikk 3. klasse av med seieren. Permien er kr. 1.500,- 🙂

Mobbeundersøkelse: Den årlige mobbeundersøkelsen (Zero) nærmer seg. Den vil bli gjennomført i mai. Undersøkelsen er anonym, og gjennomføres digitalt. Det er «Senter for atferdsforskning» i Stavanger som arrangerer undersøkelsen for oss. Det er også de som behandler resultatene og til slutt sender oss en oversikt som vi kan arbeide videre med.
Undersøkelsen er frivillig. Dersom foreldre/foresatte ønsker å se gjennom undersøkelsen på forhånd, kan de ta kontakt med Pål Stian Pedersen. Skulle noen ønske å reservere sitt barn mot å ta undersøkelsen, så meldes dette skriftlig til skolen.

uke 12 – 2013

Foreldreundersøkelsen: Torsdag denne uken er siste dag for å registrere at undersøkelsen er besvart. Allerede nå ser vi at vi har en deltakelse på mellom 70 og 80 %. Dette er meget bra, og vi takker for at så mange har gjennomført den.

uke 10 – 2013

Vinteraktivitetsdag: Årets vinteraktivitetsdag for elever i 5. – 7. klasse vil bli avholdt førstkommende mandag, 11.03. Eget skrv er sendt ut som ranselpost i dag. I tillegg kan du lese skrivet ved å klikke deg inn på linken under. Det er også varslet med SMS-beskjed til foreldre/foresatte.
Bekreftelse av tur 2013

Melding til skolen ved sykdom: Skolen har i samarbeid med FAU utarbeidet en ny rutine i forhold til praksis når elever er syke/borte fra skolen. Skrivet er sendt ut som ranselpost mandag denne uken. Klikk på link under for å lese skrivet.
melding til skulen ved sjukdom13

Foreldreundersøkelsen: Tirsdag denne uken deles det ut informasjon og påloggingskode til Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Vi håper at alle har mulighet til å delta på undersøkelsen. Ta kontakt med Pål Stian Pedersen dersom du/dere har spørsmål til gjennomføringen.

FAU: Referat fra møter i FAU 04.02. og 04.03. 2013 er lagt ut på FAU sitt område.

uke 8 – 2013

Vinteraktivitetsdag 5. – 7. klasse:
Skriv i forbindelse med påmelding til årets vinteraktivitetsdag ble levert ut som ranselpost tirsdag denne uken. Svarslipp må tas med på skolen innen torsdag 21.02. Skrivet ligger også tilgjengelig ved å klikke inn på linken under.
vinteraktivitetsdag 5. – 7.-2013

Foreldreundersøkelse:
Skolen vil invitere alle foreldre/foresatte til å delta på Utdanningsdirektoratet sin «foreldreundersøkelse». Det vil bli sendt ut informasjonsskriv og påloggingsinfo etter vinterferien. Vi håper at alle vil delta på undersøkelsen slik at vi får relevante data å arbeide videre med.
Dere kan lese mer om undersøkelsen på Udir sine nettsider – www.udir.no/undersokelser

Uke 6-2013

Skolen har fått melding om at en jente i nærområdet på Lille Sotra skal ha blitt forsøkt lokket inn i bilen til en mann forrige tirsdag.
Det har ikke vært meldt om lignende tilfeller her på Hjelteryggen, men vi ber om at foresatte er oppmerksomme på dette og gjerne samtaler med barna om ikke å gå inn i fremmede biler.

 

Uke 5

Bibliotek: Info om nye bøker er lagt ut på biblioteket sitt område.

Trivselsledere: Nye trivselsledere er valgt fra 4. – 7. klasse. Disse har tirsdag vært på kurs i Ågotneshallen, og er klare til innsats. De skal sørge for gode og varierte aktiviteter for elevene våre!

Uke 4

Klasselister:
Nye klasselister deles ut som ranselpost torsdag 24.01. Gi en tilbakemelding til Pål Stian dersom noe i listene er feil.