LEKSEHJELP 2018 – 19

Skoleåret 2018 – 19 vil leksehjelp bli gitt på 5. – 7. trinn.

Dette er tatt opp i FAU, SU, elevrådet og i personalgruppen. Det var stor enighet om å flytte leksehjelpen fra 2. – 5. trin, til 5. – 7.trinn.

Informasjon og påmelding vil bli gitt til 5. – 7. trinn ved skolestart.

Det er stengt for kommentarer.