Spesialavdelingen

Fjell kommune gjorde i 2003 et politisk vedtak om å opprette et tilbud på Hjelteryggen skole til barn med utviklingshemming.
Spesialavdelingen tar imot barn fra hele Fjell kommune. Vi har også elever fra noen av våre nabokommuner.
Vi har i inneværende skoleår 12 elever fra 1. – 10. klasse.
Utviklingsplan spesavd 1