Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Anne Berit Nygård
Trefftid: Torsdager mellom 08.30 og 15.30
Telefon: Helsesstasjon 55096810, jobbmobil 46855449, kontor på skolen 55097914
Epost: Anne-Berit.nygard@fjell.kommune.no

Helsesøster sine faste oppgaver
Skolestartundersøkelse ved 5 års alder
2. klasseundersøkelse med vaksine (alle får innkalling hjem i posten)
6. klasse vaksinering
7. klasse vaksinering ( HPV jenter)
7. klasse høyde/vekt og samtale
Miljørettet inspeksjon
Pubertetsundervisning

Andre oppgaver som er aktuelle i skolehelsetjenesten:
Samtaler og oppfølging med barn og foreldre om f.eks overvekt, kosthold, spiseforstyrrelser, søvnvansker, sengevæting/dagvæting, vanskelige følelser, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vold, atferdsvansker
Syn-/ hørsel – undersøkelse på etterspørsel
Grupper sammen med samarbeidspartnere
Annen undervisning om helsetema i klassene

Plan for skolehelsetjenesten ved skolen finner du på link under:
Hjelteryggen skole Vår 2016 Plan for skolehelsetjenesten

Tverrfaglig samarbeid
Skulehelsetenesten kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglige møter. Den kan også sørge for tilvising videre til bl.a. fastlege, PP-tjenesten, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten, NAV kommunale tjenester (sosialtjenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan også hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

http://www.fjell.kommune.no/Tjenester/Tenestebeskrivelser/Skolehelseteneste/

Gøy med bevegelse