Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier : Alice Foldnes
Trefftid: Mandager og Onsdager mellom 08.30 og 15.30
Telefon: Kontor på skolen 55 09 79 14, Mobil 481 42 621, helsestasjon 55 09 68 10
Epost: alice.foldnes@oygarden.kommune.no
 

Helsesøster sine faste oppgaver
Skolestartundersøkelse ved 5 års alder
2. klasseundersøkelse med vaksine (alle får innkalling hjem i posten)
6. klasse vaksinering
7. klasse vaksinering ( HPV jenter)
7. klasse høyde/vekt og samtale
Miljørettet inspeksjon
Pubertetsundervisning

Andre oppgaver som er aktuelle i skolehelsetjenesten:
Samtaler og oppfølging med barn og foreldre om f.eks overvekt, kosthold, spiseforstyrrelser, søvnvansker, sengevæting/dagvæting, vanskelige følelser, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vold, atferdsvansker
Syn-/ hørsel – undersøkelse på etterspørsel
Grupper sammen med samarbeidspartnere
Annen undervisning om helsetema i klassene

Plan for skolehelsetjenesten ved skolen finner du på link under:
Hjelteryggen skole Vår 2016 Plan for skolehelsetjenesten

Tverrfaglig samarbeid
Skulehelsetenesten kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglige møter. Den kan også sørge for tilvising videre til bl.a. fastlege, PP-tjenesten, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten, NAV kommunale tjenester (sosialtjenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan også hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

http://www.fjell.kommune.no/Tjenester/Tenestebeskrivelser/Skolehelseteneste/

Gøy med bevegelse