SFO

Vi ønsker deg og ditt barn velkommen til Hjelteryggen skolefritidsordning!

Så kjekt at du valgte å søke barnet ditt inn ved skolefritidsordningen hos oss.
Vi vil gjerne gi deg litt informasjon om SFO ved Hjelteryggen skole.
Vi ønsker at barnet ditt får det fint og vil trives her. Hver dag er vi opptatt av hvilke aktiviteter barnet ditt velger, samt hvem det liker å være sammen med. Vi prøver å ha et levende lekemiljø, og har sosial kompetanse og vennskap i fokus.

I år er det vi som jobber her :

Iliza Follestad
Hanne Christine Morland
Ingunn S Fjeld
Ingrid Frantzen
Elin Skålevik
Anita Johannessen
Frode Sævikstrand
Inger Johanne Ruyter, leder for SFO

Hverdagen vår varierer fra dag til dag. Vi bruker aktivt ulike klasserom og grupperom på skolen. Vi deler elevene inn i grupper slik at de kan leke og ha det kjekt med vennene sine.

Vi vil gjerne at du leser årsplanen vår. Her står det mye om hva vi i personalgruppen synes er viktig og mål vi jobber mot hele tiden. Denne ligger som en link på skolens nettside.

Hver dag kan du ringe meg på tlf 55097906 dersom du vil spørre om noe.
Du kan sende mail på : Inger.Ruyter@fjell.kommune.no
VELKOMMEN!!

Informasjonsskriv fra sfo høsten 2018 finner du ved å trykke på linken under:

Til foreldre INFOSKRIV HØST 2018

Årsplanen for SFO finner du ved å følge link under:
Årsplan Hjelteryggen 2018-2019
Informasjonsside for SFO i Fjell kommune finner du ved å følge linken under:
https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/sfo/