Leksehjelp

LEKSEHJELP

Her følger litt informasjon om leksehjelpordningen:

  • Det er leksehjelp en halv time hver dag, mandag- torsdag, etter undervisningstid.
  • Elever som er med på leksehjelpordningen må være i klasserommet hele leksetiden.
  • Det er fagarbeidere som gjennomfører leksehjelpen. Det er en fagarbeider pr klasse. Gruppene kan være ganske store, så det sier seg selv at den individuelle oppfølgingen av elever vil være avgrenset.
  • Påmeldte til SFO som ikke er med på leksehjelpordningen vil ha tilsyn fram til ordinær SFO åpner.
  • Elever som ønsker å være med på leksehjelpordning, må melde seg på. Påmeldingen gjelder for et halvt skoleår.
  • Det må leveres skriftlig melding dersom eleven en dag ikke skal delta på leksehjelpen. 

Leksehjelpen starter opp allerede første skoleuke, og er et tilbud til elever i 2.- 5.kl. Påmelding ble sent ut før sommerferien.
Det blir sendt ut informasjon og ny påmelding før jul.

Lekser er viktig!
Det er fremdeles de foresatte sitt ansvar å følge opp at leksene blir gjort, selv om elevene får leksehjelp på skolen. Lekser er øvingsoppgaver der elevene får trening på det lærestoffet som er gjennomgått i timene. Leksene gir foreldrene en viktig pekepinn på hva elevene arbeider med på skolen. Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte, både de som velger å benytte seg av leksehjelpen og de andre, om å følge med og vise interesse for elevene sine lekser. Forskning viser at foreldre/foresatte sitt engasjement i elevenes skolearbeid har stor innvirkning på elevene sin læring.

Gå inn på  www.udir.no for mer informasjon.