Leksehjelp

LEKSEHJELP

Her følger litt informasjon om leksehjelpordningen:

  • Det er leksehjelp en halv time hver dag, mandag- torsdag, etter undervisningstid for 5. trinn. For 6. trinn er det leksehjelp en time hver tirsdag og torsdag. For 7. trinn er det leksehjelp en time hver mandag og onsdag
  • Elever som er med på leksehjelpordningen går hjem når de er ferdig med leksene.
  • Det er fagarbeidere som gjennomfører leksehjelpen. Det er en fagarbeider pr klasse. Gruppene kan være ganske store, så det sier seg selv at den individuelle oppfølgingen av elever vil være avgrenset.
  • Elever som ønsker å være med på leksehjelpordning, må melde seg på. Påmeldingen skjer til avdelingsleder Cecilie Dahl
  • Det må leveres skriftlig melding dersom eleven en dag ikke skal delta på leksehjelpen. 

Leksehjelpen starter opp allerede første uken i september.

Lekser er viktig!
Det er fremdeles de foresatte sitt ansvar å følge opp at leksene blir gjort, selv om elevene får leksehjelp på skolen. Lekser er øvingsoppgaver der elevene får trening på det lærestoffet som er gjennomgått i timene. Leksene gir foreldrene en viktig pekepinn på hva elevene arbeider med på skolen. Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte, både de som velger å benytte seg av leksehjelpen og de andre, om å følge med og vise interesse for elevene sine lekser. Forskning viser at foreldre/foresatte sitt engasjement i elevenes skolearbeid har stor innvirkning på elevene sin læring.

Gå inn på  www.udir.no for mer informasjon.