7. klasse

I 7. klasse går det 25 elever.
Kontaktlærer er Anne Birthe Berntsen Bø.