6. klasse

I 6. klasse går det 25 elever.
Kontaktlærer er Anne Birthe B. Bø.