Skolen vår

Hjelteryggen skole er en barneskole med syv klasser fra 1.-7.trinn og en avdeling for barn med spesielle behov. I inneværende skoleår har vi 170 elever.
Skolen startet opp i 1986. Den har siden det vært utbygd og ombygd i flere omganger. Siste ombygging i 2011 gav oss bl.a ny personalavdeling og parkeringsanlegg.

Høsten 2003 ble spesialavdelingen opprettet for å gi barn med ulike funksjonshemninger et skoletilbud i Fjell kommune. Avdelingen har gradvis blitt bygd opp, i år har vi 12 elever. Spesialavdelingen har sine lokaler i tilknytning til klasserom og sfo. 

Vi har SFO for elever på 1.-4.trinn og for alle elevene på spesialavdelingen. Det er medio august 86 barn som benytter seg av SFO.  

Personalet ved skolen er bredt sammensatt av ulike fagpersoner, bl.a lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, hjelpepleiere. Det er 48 ansatte ved skolen.