FORELDREMØTER

Det blir foreldremøter i uke 36:

  1. – 4. klasse onsdag 6. september kl 18 -20.

5. – 7. klasse torsdag 7. september kl 18 -20.

Fra kl 18 – 19 blir det klasseforeldremøte hvor kontaktlærer leder møtet. Fra kl 19 -20 blir det felles møte i gymsalen hvor skoleledelsen leder møtet.

Tema på møtet i gymsalen blir elevenes psykososiale skolemiljø.

Det er stengt for kommentarer.