Oppstart for 5.-7.trinn i uke 20

Elevene på mellomtrinnet vil i løpet av uke 20 være delvis tilbake på skolen. I oppstart blir det en kombinasjon av skole og hjemmeundervisning. Detaljert informasjon knyttet til det enkelte trinnet finner dere på klassens digitale område.   … Les mer…

Fjernundervisning ved Hjelteryggen skole

Alle klasser og grupper ved Hjelteryggen skole får fjernundervisning fra mandag 16. mars 2020 og inntil annen beskjed blir formidlet. Oppdaterte planer ligger her på hjemmesiden under Lekseplaner Alle lærere er tilgjengelige på mail for spørsmål og veiledning knyttet til … Les mer…

Oppdatering stengte skoler

Øygarden Kommune følger nasjonale føringer og stenger alle skoler fra og med i dag, torsdag 12.mars. Følg informasjon på Øygarden Kommunes nettsider. Informasjon og planer for klassene ved Hjelteryggen skole finner dere her på skolens hjemmeside under Lekseplaner. … Les mer…

Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon for alle skolene i Øygarden Kommune. Du finner elektronisk søknadskjema på Øygarden Kommune sin hjemmeside. Her finner dere også kriterier for å få innvilget permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knyttet til … Les mer…

Informasjon om Koronavirus

Hjelteryggen skolen følger Øygarden Kommune sine generelle råd om smitteforebygging. Skolen har skjerpet inn rutiner for håndhygiene i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet. På hjemmesiden til Øygarden Kommune finner du til en hver tid oppdatert informasjon om Koronaviruset. … Les mer…