FORELDREMØTER

Vi ønsker velkommen til foreldremøter: – 4. trinn og spesialavdelingen onsdag 5. september kl 18 – 20 5. – 7. trinn torsdag 6. september kl 18 – 20 Første timen er i klasserommet til eleven, andre timen er felles i … Les mer…

SKOLESTART  TORSDAG 16. AUGUST 2018 klasse møter i gymsalen klokken 10. – 7. klasse møter i sine klasserom klokken 9. SFO er åpen fra klokken 7, og stenger klokken 16.30.   … Les mer…

LEKSEHJELP 2018 – 19

Skoleåret 2018 – 19 vil leksehjelp bli gitt på 5. – 7. trinn. Dette er tatt opp i FAU, SU, elevrådet og i personalgruppen. Det var stor enighet om å flytte leksehjelpen fra 2. – 5. trin, til 5. – … Les mer…

JUNI 2018

Fredag 1. juni har vi førskoledag fra kl 9 – 12. Vi gleder oss til å ønske neste skoleårs 1. klassinger velkommen til besøksdag hos oss. Tirsdag 12. juni skal spesialavdelingen ha sommeravslutning, og torsdag 14. juni skal 7. klasse … Les mer…

MAI 2018

Fredag 4. mai deltar vi på «Sang i skolen». Hele skolen samles da i gymsalen kl 12.00 – 12.45, og skal synge sammen med 80 000 elever i hele Norge. Skolens sangdag er en digital allsang – fest. I Oslo Konserthus … Les mer…

Uke 7

Fredag 16. februar har vi karneval i 1. -3. time FAU arrangerer elevkveld for 1. -4. trinn 16.februar Mer informasjon finner dere på It`s learning … Les mer…

Uke 6

Før jul arrangerte elevrådet kafé, hvor inntekten gikk til Redd Barna. Det ble samlet inn 3060 kroner. Redd Barna ble valgt fordi elevrådet ønsket å samle inn penger for å hjelpe andre barn med skolegang, mat, klær, og fra krig. … Les mer…