Uke 45

Planleggingsdag: Vi minner om at det er planleggingsdag fredag 9. november. Både skole, SFO og spes.avd er stengt. Rockeringkurs: På forrige elevkveld hadde Anita Fiksdal et rockeringshow. Hun ønsker nå å ha et rockeringkurs for elever i 1. – 7. … Les mer…

Uke 40

Referat fra forrige møte i FAU er lagt ut på FAU sitt område. Minner om at det er høstferie neste uke (uke 41). Både skole og SFO holder stengt. … Les mer…

Foreldremøter

Onsdag 29.08.2o12: Vi minner om at det i kveld avholdes klasseforeldremøte for 1. klasse kl. 17.30 i klasserommet. Fellesmøte i gymsalen kl. 19.00 for 1., 4. og 5. klasse. Klasseforeldremøte for 4. og 5. klasse kl. 19.30 i klasserommene … Les mer…

Foreldremøter

Onsdag 22.08.2o12: Vi minner om at det i kveld avholdes klasseforeldremøte for 3. og 6. klasse kl. 18.00 i klasserommene. Fellesmøte i gymsalen kl. 19.00 for 2.-, 3.-, 6.- og 7. klasse Klasseforeldremøte for 2. og 7. klasse kl. 19.30 … Les mer…

Leksehjelp

Påmelding og informasjon om leksehjelp blir sendt ut som ranselpost i dag. Vi viser til informasjonen som ligger under fanen «skolen vår» og «leksehjelp».

KUSMA

Vi har elever på skolen som har kusma. Vi opplyser om dette i tilfelle det er elever som ikke er vaksinert mot kusma, slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler. SMS skal være sendt til alle foreldre/foresatte. … Les mer…

Skolestart høsten 2012

SKOLESTART Hjelteryggen skole starter opp etter ferien torsdag 16.august 2012 1. klasse møter kl. 10.00 og slutter kl. 13.15. 2.-7. klasse møter kl. 9.00 og slutter kl. 13.15. SFO er åpent som vanlig, kl. 7.00- 8.30 og kl. 13.15- 16.30. … Les mer…