Adventsgudstjeneste 2019

Adventsgudstjenestene i Foldnes Kirke i år blir:

Tirsdag 10.desember (Spesialavdelingen)

Onsdag 11. desember (Småtrinnet og Mellomtrinnet)

I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet:

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.

I lys av dette vil vi på Hjelteryggen også i år delta på skolegudstjeneste i Foldnes kirke i forbindelse med julehøytiden. Vi vil også tilby et likeverdig tilbud til elever som ikke skal delta på gudstjenesten. Det alternative tilbudet skal være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. De elevene som ikke deltar på gudstjenesten, vil bli samlet i ett klasserom og få opplæring i kultur og tradisjoner knyttet til jul og julefeiring i Norge.

Påmelding til alternativt opplegg

Vi ber om at de som ikke ønsker å delta på gudstjenesten melder seg på alternativ pedagogisk opplæring her.

Svar her:

https://forms.gle/GiNVRWgJ44N4qA2y9

 

Det er stengt for kommentarer.