Velkommen til Hjelteryggen skole

Hjelteryggen skole er en barneskole med elever i 1. – 7. klasse. Vi har også en avdeling for barn med ulike funksjonshemninger i aldersgruppen 1.-10. klasse.


Oppstart for 5.-7.trinn i uke 20

Elevene på mellomtrinnet vil i løpet av uke 20 være delvis tilbake på skolen. I oppstart blir det en kombinasjon av skole og hjemmeundervisning.

Detaljert informasjon knyttet til det enkelte trinnet finner dere på klassens digitale område.

 

Informasjon til foreldre med barn i skolen i forbindelse med oppstart 27.april 2020

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold (også ekstra renhold)
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett (mellom hver ny bruker)
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller har fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Informasjon for Hjelteryggen skole

Detaljer rundt tider og oppmøtested for den enkelte klasse (oppdelt i kohorter) blir lagt ut på klassens område i slutten av uken.

Åpningstid for skole/SFO i Øygarden kommune vil være kl. 08.15- 15.45

Fredag 24. 04.2020 blir en plandag/ tilretteleggingsdag for lærerne på 1. – 4. trinn. Elevene har hjemmearbeid som skal gjøres denne dagen. Lærerne blir ikke tilgjengelig for veiledning og oppfølging av elevene.

Felles informasjon kommer her på hjemmesiden.

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vel møtt.

Tilsyn i påskeferien

Se informasjon her

De av dere som kommer i en situasjon der dere trenger å benytte dere av tilsynsordningen tar kontakt med rektor på telefon: 92857144

Fjernundervisning ved Hjelteryggen skole

Alle klasser og grupper ved Hjelteryggen skole får fjernundervisning fra mandag 16. mars 2020 og inntil annen beskjed blir formidlet.

Oppdaterte planer ligger her på hjemmesiden under Lekseplaner

Alle lærere er tilgjengelige på mail for spørsmål og veiledning knyttet til fjernundervisningen.

Rektor kan også til enhver tid nås på mail: siri.haland@oygarden.kommune.no  eller mobil: 92857144

Foreldre med særlig viktige samfunnsoppdrag som får endrede behov underveis kontakter rektor på mail eller mobil.

Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon for alle skolene i Øygarden Kommune.

Du finner elektronisk søknadskjema på Øygarden Kommune sin hjemmeside. Her finner dere også kriterier for å få innvilget permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knyttet til elevpermisjon, og informasjon om behandling av personinformasjon.